Amaç ve Hedefimiz


Amacımız

Almanya Sinoplular Cenaze ve Yardımlaşma Derneği, Almanya'da yaşayan tüm üyelerimizin acılı günlerinde kendilerine destek olmak, cenazelerinin İslami kurallara uygun bir şekilde techiz ve tekfin işlerine yardım edip, özenle defin yerine naklini temin etmek, bununla ilgili tüzüğün öngördüğü masrafları karşılamak ve üyelerimizin hayrına vesile olmak amacıyla kurulmuştur.

Hedefimiz

Bütçe fazlası durumlarda Sinop'umuzun resmi kurumlarına yardım yapılması genel kurul ve yönetim kurulu kararıyla gerçekşeltirilir. Öncelikli hizmetlerimiz ve hedeflerimiz eğitim alanıdır. Yüksek okul ve Üniversitede okuyan kardeşlerimize burs desteği vermektir.

Kıyamete kadar sürecek ve amel defterinin açık kalmasına vesile olacak bütün bu hayırlardan Üyelerimizin istifade etmesini sağlamaktır.

ASICEN e. V.