Hizmetlerimiz


ASİCEN derneğimiz
siz değerli üyelerimize 7/24 hizmet sunmaktadır.

Vefat halinde cenaze ile ilgili yapılması gereken iş ve işlemler, sadece derneğin görevlendireceği cenaze nakil firması tarafından yapılır. Cenaze sahipleri, derneğin bilgisi dışında herhangi bir cenaze nakil firmasını görevelendiremezler. Aksi halde ASİCEN derneği tarafından maddi ve manevi hiç bir sorumluluk kabul edilemez ve ödeme yapılamaz. Bu sebeple, cenazenin aile fertleri ve bir yakını önce

+49 (0) 2371 - 15 48 91

telefon numarasından derneği arayarak üyenin vefatını bildirmeleri gerekir.

Hizmetlerden yararlanma imkanına sahip bir üyenin kendisi veya aile fertlerden birinin vefatının bildirmesi durumunda derneğimiz, cenaze işlemlerinin yürütülmesi için bir cenaze nakil firmasını görevlendirir.

Görevli nakil firması cenazeyi, doktor muayenesinden sonra verilen "Ölüm raporu" (Todesbescheinigung) ile birlikte teslim alır. Bu belgede ölüm nedeninin "Tabii ölüm" (Natürlicher Tod) olmasına dikkat edilmesi gerekir. Zira, doktor muayenesi sonucu "Şüpheli ölüm" (Nicht natürlicher Tod) tespiti yapılan cenazeye savcılık el koyar. Adli tıp raporu yoluyla savcılığın vereceği "Defin İzni" (Freigabe zur Beerdigung) olmadan, görevli nakil firması cenazeyi teslim alamaz.

Cenaze yakınları tarafından istenmesi halinde vefatın vuku bulduğu mahalde cenaze, İslami usullere göre yıkanır, kefenlenir ve cenaze namazı kılınır.

Alamanya'da defin

Cenaze Almanya’da defnedilecek ise Nüfus dairesi'nden (Standesamt) "Defin izni belgesi" (Freigabe zur Beerdigung) talep edilir. Cenazenin Almanya’da defnedilmesi durumunda, mahallindeki standartlara uygun bir defin tabutuna yerleştirilerek, nakil firması tarafından defnedilecek yere kadar götürülür. Mezar yeri ücreti ve defin ile ilgili masraflar cenaze sahibi tarafından karşılanır.

Türkiye'de defin

Cenaze Türkiye’de defnedilecek ise Nüfus dairesi'nden (Standesamt) "Yurt dışına çıkış izin Belgesi" (Leichenpass) talep edilir. Cenaze Türkiye’de defnedilecek ise, uluslararası standart bir tabuta yerleştirilerek, havayolu ile Türkiyede’ki havalimanlarından, defnedileceği yere en yakın olanına, oradan da defnedileceği yere kadar ASİCEN derneğin görevlendireceği bir nakil aracı ile nakledilir.

Cenazenin naklinde yardımcı olması için önceden derneğimize bildirilen yakın akrabalarından bir refakatçinin gidiş-dönüş uçak bileti dernek tarafından temin edilir.

Resmi makamlardan, tatil ve bayram günlerinden, havayolu şirketlerinden, hava muhalefetinden veya tabii afetlerden kaynaklanabilecek gecikme ve aksaklıklardan dolayı derneğimiz sorumlu değildir.

ASICEN e. V.